Category Archives: Uudised

Küttepuude kütmisest ja valimisest

Üheks levinuimaks ning odavaimaks küttematerjaliks eramajades on küttepuud.

Küttepuu juures tuleb kindlasti jälgida niiskuse taset, mis peaks jääma alla 20% – sel juhul on küttepuu kasutegur kõige suurem.

Küttepuud, mille niiskustegur on alla 20% põlevad kõige efektiivsemalt ning seega eraldub ka kõige suurem soojushulk ehk kütteväärtus on sel juhul parim. See tähendab kokkuhoidu. Liigniisked küttepuud ei sütti ega põle piisavalt hästi, sest niiskuse aurustumisel kulub suur osa eralduvast soojusest. Aurustunud vesi koos suitsuga moodustab korstnasse ja küttekehadele pigi, mis võib süttida ja tekitada varalist kahju. Kindlasti ei tasu küttepuude põlemisel tekkinud gaasi teekonda siibriga liialt piirata kuna see põhjustab samuti tahma ja pigi teket. Säästlikuim viis on kütta kuivade puudega ning vajaduse korral tuua küttepuud üks päev enne kütmist tuppa, et vabaneda liigsest niiskusest.

NB! Küttepuude valimisel ära vaata ainult hinda, vaid arvesta ka kütteväärtusega. 

Saar ning kask on ühed suurema energiasisaldusega küttepuud ning neid tasub kütta koos mõne muu puuliigiga näiteks lepaga. Kuna kasest eraldub palju tõrva ei ole teda mõttekas kütta eraldi. Okaspuid tuleks kütta kinnises küttekoldes, sest põledes võib lenduda sädemeid.

  • Tihumeeter ™ on 1 m3 puhta puidu maht ilma koore ja õhuvahedeta;
  • Ruumimeeter (rm) on 1 m3 virna/riita laotud halgudelt mõõdetud metsamaterjali kogus koos koore ja õhuvahedega;
  • Puisteruum on ebakorrapäraselt kuhjatud halud koos koore ja õhuvahedega.